Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Darina Čongová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 21.05.1949 ✞ Dátum úmrtia: 30.06.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 04.07.2019 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 30. júna 2019 vo veku
70 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, švagriná,
krstná mama, svokra, svatka, teta, priateľka a známa
Darina ČONGOVÁ
rod. Boorová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 4. júla 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte