Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Dagmar Hutirová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.04.1955 ✞ Dátum úmrtia: 10.07.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 15.07.2020 13:30

 1. #

  Tinka - 08.04.2023

 2. #

  Tinka - 02.11.2021

  Chýbaš mi maminka

 3. #

  Emília Bendlová - 15.07.2020

 4. #

  Viera Bardiovská - 15.07.2020

 5. #

  Tibor Schottert - 13.07.2020

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 10. júla 2020 vo veku 65 rokov zomrela naša milovaná
Dagmar HUTIROVÁ
rod. Pečenadská

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 15. júla 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte