Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Cyril Jakab

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.07.1937 ✞ Dátum úmrtia: 03.11.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 06.11.2019 15:00

  1. #

    Tibor Schottert - 04.11.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. novembra 2019 vo veku 82 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, svokor, svat, strýko, priateľ a známy
Cyril JAKAB

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 6. novembra 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte