Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Božena Martoniová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.09.1929 ✞ Dátum úmrtia: 19.11.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 25.11.2019 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. novembra 2019 vo
veku 90 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka,
sestra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa
Božena MARTONIOVÁ
rod. Kamenčíková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Posledná rozlúčka sa bude konať 25. októbra 2019 o 13:30 hodinena miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte