Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Božena Gorčíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.08.1931 ✞ Dátum úmrtia: 18.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 21.11.2018 13:30

  1. #

    Maja.O - 08.04.2019

  2. #

    PS - 19.11.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18. novembra 2018 vo veku 80 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, babka, prababka, svokra, švagriná, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Božena GORČÍKOVÁ rod. Masařiková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 21. novembra 2018 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude v kostole Krista Kráľa o 12:30 hodine.

Parte