Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Antónia Jurczaková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.10.1929 ✞ Dátum úmrtia: 01.07.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 04.07.2018 13:30

  1. #

    Marcel - 23.11.2020

  2. #

    PS - 02.07.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. júla 2018 vo veku 88 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Antónia JURCZAKOVÁ rod. Krištofová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 4. júla 2018 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domusmútku. Zádušná sv.omša bude o 12:30 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte