Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anton Pikna

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 24.09.2020

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 28.09.2020 15:00

 1. #

  Marek syn - 07.01.2021

 2. #

  Anton - 11.10.2020

 3. #

  Stano Gašparík - 07.10.2020

  Tono, odpočívaj v pokoji...

 4. #

  Lucia - 29.09.2020

  odpočívaj v pokoji

 5. #

  rodina Hazuchová - 28.09.2020

 6. #

  Marta Miklovičová - 27.09.2020

 7. #

  Ľuboš ŠTRBA - 27.09.2020

 8. #

  Mária Duračková - 25.09.2020

  Prijmite v tomto hlbokom smútku úprimnú sústrasť

 9. #

  PS Tibor Schottert - 25.09.2020

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. septembra 2020  vo veku 71 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, švagor, svokor, svat, strýko, priateľ a známy

Anton PIKNA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na miestnom cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 28. septembra 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte