Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Vyrvová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.01.1927 ✞ Dátum úmrtia: 14.10.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 17.10.2018 15:00

  1. #

    PS - 15.10.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 14. októbra 2018 vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, svokra, teta, priateľka a známa Anna VYRVOVÁ rod. Kašpráková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 17. októbra 2018 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte