Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Tovarňanská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 10.02.2022

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 16.02.2022 15:00

 1. #

  Stanislav Jurkovič - 17.02.2022

  Odpočinútie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti. Úprimnú sústrasť celej rodine

 2. #

  rod. Ulíková a Pyšná - 16.02.2022

  Celej smútiacej rodine vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť . Odpočívajte v pokoji teta Anna .

 3. #

  rodina Miklovičová - 15.02.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine.

 4. #

  Rodina Košiarčíková - 15.02.2022

  Célej rodine prajeme úprimnú sústrasť. Odpočívajte v pokoji

 5. #

  Valéria Chalányová - 14.02.2022

  Úprimnu sústrasť prajeme celej rodine

 6. #

  Marián Kvašňák s rodinou - 14.02.2022

  Ùprimnú sústrasť celej rodine.

 7. #

  Syn julo - 14.02.2022

  Je mi smutno

 8. #

  rod. Masaryková - 14.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Anička, odpočívajte v pokoji!

 9. #

  rod.Košťálova - 14.02.2022

  Úprimnú sústrasť !

 10. #

  Rodina Havrlentová - 14.02.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine

 11. #

  rod. MUNKOVA - 14.02.2022

 12. #

  rod.Macháčeková - 13.02.2022

  Úprimnú sústrasť

 13. #

  Mária - 13.02.2022

  Odpočivajte v pokoji 🙏 Úprimnú sústrasť celej rodine

 14. #

  Alena Grejtáková s rodinou - 12.02.2022

  Prajeme úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine.

 15. #

  rod. Sušienková - 12.02.2022

  Úprimnú sústrasť 🖤

 16. #

  Rodina Drábiková - 12.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 17. #

  Masaryk Anton s rodinou - 12.02.2022

  Odpočinutie večne daj jej Pane..

 18. #

  Rodina Polakovičova - 12.02.2022

  Úprimnú sústrasť

 19. #

  Rod Pestunova a Harsanyova - 12.02.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine

 20. #

  Maria Šimonová - 12.02.2022

  Uprimnú sústrasť.

 21. #

  Anička - 12.02.2022

  Odpocuvaj v pokoji mamička moja

 22. #
 23. #

  Mária Mokošáková - 11.02.2022

  Odpočinutie večne daj jej o Pane a svetlo večne... Prijmite úprimnú sústrasť

 24. #

  r. Ševčeková - 11.02.2022

  Prijmite úprimnú sústrasť.

 25. #

  rodina Ševčíková - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť

 26. #

  Rodina Škopeková - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 27. #

  rod. Spálová - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 28. #

  Fabianova - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 29. #

  Elena Bardiovska - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 30. #

  Rod Fabryova - 11.02.2022

  Odpocivajte v pokoji teta, uprimnu sustrast najblizsim

 31. #

  Miloš Baláž s rodinou - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodinke.

 32. #

  Alexandra Morávková - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodinke

 33. #

  rodina Kaločányová - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 34. #

  Zemanová Mária - 11.02.2022

  úprimnú sústrat celej rodine

 35. #

  Daniela Nitranová - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 36. #

  Veronika Malárová - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 37. #

  Erika Richterová - 11.02.2022

  Zuzka úprimnú sústrasť celej rodine 🖤

 38. #

  Mária Janičková s rodinou - 11.02.2022

  Celej pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť

 39. #

  rod. Kučiaková - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 40. #

  Milada Potúčková - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.Odpočívajte v pokoji.

 41. #

  rodina Keblovská - 11.02.2022

  ´Uprimnú sústrasť rodine a pani Anna nech odpočíva v pokoji

 42. #

  Rodina Tomaščíková - 11.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🕯

 43. #
 44. #

  PS Tibor Schottert - 11.02.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 10. februára 2022

vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka,

svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa

Anna TOVARŇANSKÁ

rod. Jurkovičová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 16. februára 2022 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne.

Parte