Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Šmikalová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.06.1946 ✞ Dátum úmrtia: 23.07.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 29.07.2019 13:00

  1. #

    ludmila uliankova - 30.07.2019

  2. #

    Tibor Schottert - 24.07.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 23. júla 2019 vo veku 73 rokov
zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, švagriná, svokra, krstná
mama, teta, priateľka a známa
Anna ŠMIKALOVÁ
rod. Konečná

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 29. júla 2019 o 13:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte