Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Slováková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 08.12.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 10.12.2021 15:00

 1. #

  Alica Zámečníková - 30.12.2021

  Prijmite úprimnú súsrasť…Anička,kolegynka moja,odpočívajte v pokoji🙏

 2. #

  Ivan Demmer - 22.12.2021

  Úprimná sústrasť celej rodine.

 3. #

  rod. Javorová a Janíková - 14.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Jej usmiata tvár, láskavosť, milota a dobrota zostanú navždy v našej pamäti. Odpočívajte v pokoji.

 4. #

  Rod. Sučanová - 14.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 5. #

  Rodina Mancovičová - 14.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke 😢 😢 😢

 6. #

  Martina Zúdorová - 14.12.2021

  Sestrička s veľkým srdcom ❤Úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  mario z frastackej - 13.12.2021

  anicka, bola si mi dobrou susedkov

 8. #

  Dávidová - 12.12.2021

 9. #

  Martin a Lucia Bruncakovi - 12.12.2021

  Uprimnu sustrast

 10. #

  Lojzko - 11.12.2021

  odpocuvaj v pokoji

 11. #

  rod. Frýdecká - 10.12.2021

  Úprimnú sústrasť.

 12. #

  Dušan Sollár - 10.12.2021

 13. #
 14. #

  Cibulkova Bozena - 10.12.2021

  Uprimnu sustrast rodinke.Odpocivajte v pokoji anka

 15. #

  Marta Kurucová - 10.12.2021

  Drahá sestrička, boli ste starostlivý anjel s nežným priateľským úsmevom, všetkých nás ste poznali po mene, a prešlo Vašimi starostlivými rukami nás stovky. Ďakujem Pánu Bohu za Vás, Vašu obetu, láskavosť. Nech Vás nebeskí anjeli privedú do Božej náruče, kde už nie sú slzy, ani bolesti naveky.

 16. #

  Jozef - 10.12.2021

  Zbohom teta Anička.

 17. #

  rod.Markova - 10.12.2021

  Úprimnú sústrasť

 18. #

  Alena Butašová - 10.12.2021

 19. #

  Mirka - 09.12.2021

  Odpočívate v pokoji

 20. #

  Jolana Grňová - 09.12.2021

  Úprimnú sústrasť rodine, odpočívaj v pokoji

 21. #

  Voltmannova Anna - 09.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine, Anička odpočívaj v pokoji

 22. #

  Rod. Benčíková - 09.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🖤.

 23. #

  Rodina Malárová - 09.12.2021

  Vyjadrujeme rodine úprimnú sústrasť.

 24. #

  Rodina Nemčeková - 09.12.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 25. #
 26. #

  Jana Kiššová s rodinou - 09.12.2021

  Teta Anka, odpočívajte v pokoji. Úprimnú sústrasť celej rodine

 27. #

  Tittelová Lýdia - 09.12.2021

  Pani Anka, odpočívajte v pokoji, úprimnú sústrasť

 28. #

  V. Pekarovicova - 09.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 29. #

  rod. Drgoňová - 09.12.2021

  Úprimnú sústrasť

 30. #

  Daniela Hradečná - 09.12.2021

  Uprimnu sustrast rodine.

 31. #

  Rodina Šimanská - 09.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 32. #

  Anna Chudá - 09.12.2021

  Posledné zbohom Anka!

 33. #

  rod. Spálová - 09.12.2021

  Prijmíte prosím našu úprimnú sústrasť. Nech ju Boh oplatí v nebi za všetko dobré, čo urobila. Bola vzorom taktu a milosrdenstva. Je a zostane v našich srdciach, Anička odpočívajte v pokoji🖤

 34. #

  Hanuliakova Naďa - 09.12.2021

  Úprimnú sústrasť.

 35. #

  Katka Kukučková Daneková - 09.12.2021

  Vyjadrujem úprimnú hlbokú sústrasť celej rodine

 36. #

  Oľga Ernstová - 09.12.2021

  Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti. Úprimnú sústrasť celej rodine.

 37. #

  Vaše deti - 09.12.2021

  Odišla najlepšia sestrička,aká kedy bola.Úprimnú sústrasť rodine,Anička odpočívajte v pokoji.Svetlo večné nech vám svieti..

 38. #

  Rodina Ilavska - 08.12.2021

  Uprimnu sustrast! Nech odpociva v pokoji

 39. #

  Anna a Peter Mačicovi - 08.12.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 40. #

  MUDr. Margita Paulíková - 08.12.2021

  Milá Anička, ďakujem za pekné prežité chvíle v spoločnej ambulancii, plné úsmevu a prívetivého slova. Nech prežívaš vo večnosti stálu radosť. Úprimnú hlbokú sústrasť celej drahej rodine praje priateľka Gitka s rodinou.

 41. #

  rod.Cvoligova - 08.12.2021

 42. #

  Mária Janičková - 08.12.2021

  Celej pozostalej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť

 43. #
 44. #

  Rod. Kupková, Lorincová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 45. #

  Katarina Balážová - 08.12.2021

  Úprimnu sústrasť rodine. Sestrička s veľkym srdcom ,budete nam chýbať.Odpočinutie večné daj jej o Pane a svetlo večné nech jej svieti

 46. #

  Pechovi - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť praje rodina Pechova.

 47. #

  Lenka Dolnáková - 08.12.2021

  Najmilšia sestrička,vždy usmiata budete nam chýbať.Odpočinutie večné daj jej o Pane

 48. #

  Ľubica Nevydalová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 49. #

  Vavrikova - 08.12.2021

  Odpočívajte v pokoji najlepšia najmilšia detská sestrička . 🙏🖤Úprimnú sústrasť celej rodine 😥

 50. #

  rodina Galbavá - 08.12.2021

  Prijmite úprimnú sústrasť.

 51. #

  rod. Patúcová, Zemanová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 52. #

  Nevydaloví - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 53. #

  Zuzana Škorvagová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 54. #

  rodina Ševčíková - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť,svetlo večné nech jej svieti, milá usmievavá sestrička

 55. #

  MUDr.Smiešková - 08.12.2021

  Uprimnú sústrasť celej rodinke

 56. #

  rod. Takacsova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 57. #

  Žofia Ondrejičková s rodinou - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť prajeme

 58. #

  rod. Pivovarčiová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej smutiacej rodine

 59. #

  Jana Piňaková - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke🖤😪

 60. #

  Adriana Ondrejkova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť 🖤

 61. #

  rod. Piečová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 62. #

  Rod.Košařová - 08.12.2021

  Prijmite úprimnú sústrasť🙏🏻😪

 63. #

  rod. Ľuboša Koboru - 08.12.2021

 64. #

  Eva Vachanová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 65. #

  Rodina Ilavská a Kováčová - 08.12.2021

  Prijmite úprimnú sústrasť 😢

 66. #

  Mária a Kamil Hudcovičoví - 08.12.2021

  Vyjadrujeme Vám úprimnú sústrasť. Budeme si ju pamätať ako láskavú a vždy milú... Odpočinutie večné daj jej Pane...

 67. #

  Fusková. Danka - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť pozostalej rodine

 68. #

  Rod.Kaplánová. - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 69. #

  rod. Vranikovičova a Hausknechtova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 70. #

  Dr. Jozef Maňák - 08.12.2021

  Hlbokú a úprimnú sústrasť praje pozostalým rodina Maňáková !

 71. #

  Ľudmila Kramolišová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť rodine

 72. #

  Beáta Kamenčíková s rodinou - 08.12.2021

  Anka úprimnú sústrasť celej rodine 😢🕯️je mi ľúto 🖤❤️

 73. #

  Oľga Strižincová - 08.12.2021

  Anička odpočívajte v pokoji,úprimnú sústrasť rodine

 74. #

  Helena Kulichova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 75. #

  Iveta a Roman Rožnovjákoví - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine🙏. Nech odpočíva v pokoji

 76. #

  Rod. Fusková a Brocková - 08.12.2021

  Odpočinutie večné daj jej Pane,nekonečné Božie milosrdenstvo nech Ťa privedie do večnej blaženosti. Milá rodinka prijmite úprimnú sústrasť.

 77. #

  rod.Ďurovčíková - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť a veľká vďaka za všetko.

 78. #

  Beáta Hazuchová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji...

 79. #

  Kristína - 08.12.2021

  Odpočívajte v pokoji naša najlepšia detská sestrička.

 80. #

  rodina Kardošová a Hudecová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine, je nám to veľmi ľúto.

 81. #

  Rod. Krajčova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 82. #

  Rodina Kováčiková - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke je nám to veľmi ľúto.

 83. #

  Rodina Váryová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 84. #

  Ľubomír Váry - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť.

 85. #

  Mária Váryová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 86. #

  V.Spálová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť

 87. #

  Zelinkova Sulekovo - 08.12.2021

  úprimnú sústrasť celej rodine

 88. #

  Zelibkova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 89. #

  Marta Trnková - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť, zlatá, milá "pani sestrička"

 90. #

  Iveta Mihalíková s rodinou - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť rodine.

 91. #

  Anton Sobota - 08.12.2021

  Je mi to ľúto, rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.

 92. #

  Rodina Radošovská a Hradská - 08.12.2021

  Odpočinutie daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti...Úprimnú sústrasť.

 93. #

  Rod. Murinova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Odpočívajte v pokoji Anka.

 94. #

  Rod. Káčerová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 95. #

  Rácikoví - 08.12.2021

  Odpočinutie večné, daj jej Pane... Úprimnú sústrasť 🕯️

 96. #

  rod.Smatanová - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť

 97. #

  Gabriela Kobidova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť.

 98. #

  Daniela Nitranova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 99. #

  Anna Kamenčíková Žemlová - 08.12.2021

  Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine.

 100. #

  Rod Detersova - 08.12.2021

  Uprimnu sústrasť rodine

 101. #

  Eva Ondrejkova-Bardiovska - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine 💔 Zbohom moja sestrička z jasliciek,a potom moja kolegyňa

 102. #

  rod.Tumová - 08.12.2021

  Je nám to ľúto, Anička, odpočívajte v pokoji. Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

 103. #

  Rodina Babušeková - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine odpocivaj v pokoji

 104. #

  Mária Mokošáková - 08.12.2021

  Odpočinutie večne daj Vám Anka o Pane, nekonečné Božie milosrdenstvo nech Vás prevedie do večnej blaženosti. Prijmite úprimnú sústrasť

 105. #
 106. #

  rod.Kucerova - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť

 107. #

  Ružena Konečná - 08.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Odpočívajte v pokoji.

 108. #

  Jana Hubináková - 08.12.2021

 109. #

  Anna Ondrušová - 08.12.2021

  Úprímnú sústrsť celej rodine .Odpočívajte v pokoji

 110. #

  Vičanova - 08.12.2021

  Uprimnu sustrast pozostalej rodinke.

 111. #

  PS Tibor Schottert - 08.12.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 8. decembra 2021
vo veku 76 rokov zomrela naša milovaná mama, stará mama,
sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta,
priateľka a známa
Anna SLOVÁKOVÁ
rod. Svetlíková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční 10. decembra 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte