Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Šándorová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.07.1950 ✞ Dátum úmrtia: 23.07.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 30.07.2018 15:00

  1. #

    Mariška - 03.03.2021

    Krsna odpočívaj v pokoji

  2. #

    PS - 25.07.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 23. júla 2018 vo veku 68 rokov zomrela naša milovaná mama, sestra, teta, priateľka a známa Anna Šándorová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 30. júla 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte