Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Pastvová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.05.1937 ✞ Dátum úmrtia: 11.01.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 15.01.2020 13:30

  1. #

    Mariana - 07.01.2022

  2. #

    Ivan s rodinou - 14.01.2020

  3. #

    Tibor Schottert - 13.01.2020

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11. januára 2020
vo veku 82 rokov zomrela naša milovaná mama, babka,
prababka, sestra, svokra, teta, priateľka a známa
Anna PASTVOVÁ
rod. Karabová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 15. januára 2020 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša sa uskutoční o 12:30 hodinev kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte