Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Nemcová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 20.09.2022

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 22.09.2022 15:00

 1. #

  Miška - 22.09.2022

  Odpustenie večné daj jej Pane a svetlo nech ju sprevádza na jej ceste hore k nebesiam.

 2. #

  Milka - 22.09.2022

  Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večne nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Prijmite úprimnú sústrasť

 3. #

  Anna Kamenčíková Žemlová - 22.09.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 4. #

  Žemloví - 21.09.2022

  Milá teta susedka ďakujeme, že ste boli súčasťou nášho života. Bude nám za Vami smutno. Odpočinutie večné daj Vám pane, odpočívajte v pokoji. S úctou a láskou susedia Žemloví. Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

 5. #

  Z Vičanova - 21.09.2022

  Teta,odpočívajte v pokoji-nech Vám svetlo večné svieti.

 6. #

  Tatiana Cibulkova - 21.09.2022

  Úprimnú sústrasť cekej rodine želám.Rodina Cibulková

 7. #

  rod.Bednáriková🙏 - 21.09.2022

 8. #

  Rodina Dingová - 21.09.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 😭😭😭

 9. #

  Alena - 21.09.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 10. #

  PS Tibor Schottert - 21.09.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. septembra 2022

vo veku 95 rokov zomrela naša milovaná sestra, švagriná, krstná

mama, teta, priateľka a známa

Anna NEMCOVÁ

rod. Žemlová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční 22. septembra 2022 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne. Zádušná sv. omša sa začne o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte