Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Krupová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.02.1945 ✞ Dátum úmrtia: 03.06.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 08.06.2020 15:00

 1. #

  Mária Mokošáková - 01.11.2020

  Pani Krupi á odpočinutie večne daj Vám o Pane a svetlo večne nech Vám svieti nech odpočivate v pokoji. Amen

 2. #

  Rodina Ochodnická - 19.06.2020

 3. #
 4. #
 5. #

  rod.Tumová - 05.06.2020

  Rodine vyslovujeme primnú sústrast, Anička, ďakujeme za všetko, čo ste pre deti robili.

 6. #

  Mária Schulteová - 05.06.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine od bývalých susedov z Vinohradskej 11.

 7. #

  rod. Spálová - 05.06.2020

 8. #

  Rodina Mokošáková - 05.06.2020

 9. #

  Mária Šoková - 05.06.2020

 10. #

  Anton Sobota - 05.06.2020

 11. #

  Eva - 05.06.2020

 12. #
 13. #

  Rodina Pivovarčiová - 05.06.2020

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. júna 2020
vo veku 75 rokov zomrela naša milovaná manželka, matka kňaza,
matka, sestra, švagriná, teta a známa
Anna KRUPOVÁ
rod. Žoffajová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 8. júna 2020 o 15:00 hodinena miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná svätá omša sa uskutoční o 14:00 hodine vo Farskomkostole. Svätú omšu a pohrebné obrady bude slúžiť Trnavskýarcibiskup Mons. Ján Orosch.

Parte