Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Krajinčáková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 24.11.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 29.11.2021 15:00

 1. #

  rodina Hlavnová - 29.11.2021

  Úprimná sústrasť

 2. #

  Rod.Brhelová - 29.11.2021

  Úprimnú sústrasť

 3. #

  Viera Ronecová - 28.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 4. #

  Dcéra Silvia s rodinou - 26.11.2021

  Drahá mami, odpočívaj v pokoji. S láskou a vďakou budeme na teba spomínať a navždy zostaneš v našich srdciach.

 5. #

  Rodina Vranová - 26.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine

 6. #

  Hanuliakova Naďa - 26.11.2021

  Úprimnú sústrasť.

 7. #

  Rodina Šušekova - 26.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 8. #
 9. #

  Eva Šokova - 26.11.2021

  Úprimnú sústrasť

 10. #

  Martin Brunčák - 26.11.2021

  úprimnú sústrasť celej rodine

 11. #

  Koleno Jozef - 25.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 12. #

  Zelinkova - 25.11.2021

  úprimnú asustrasr

 13. #

  PS Tibor Schottert - 25.11.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. novembra 2021
vo veku 81 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra,
švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa
Anna KRAJINČÁKOVÁ
rod. Kolenová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční 29. novembra 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte