Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Jurčacková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 25.12.2020

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 30.12.2020 15:00

  1. #

    rodina Tomaščíková - 28.12.2020

    Úprimnú sústrasť celej rodine.

  2. #

    PS Tibor Schottert - 28.12.2020

    V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25. decembra 2020
vo veku 93 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka,
svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa
Anna Jurčacková rod. Hrnčárová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční 30. decembra 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte