Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Hanušová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.01.1935 ✞ Dátum úmrtia: 21.12.2018

Miesto pohrebu: kostol Snežnica Dátum a čas pohrebu: 28.12.2018 13:00

  1. #

    archa - 27.12.2018

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Smútoční hostia sa môžu so zosnulou rozlúčiť 28. decembra 2018 o 12:00 v Dome smútku v Snežnici, následne o 13:00 hod bude Sv. Omša v kostole v Snežnici a pohrebný obrad na cintoríne.

Parte