Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Anna Hájeková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 29.10.2020

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 02.11.2020 13:30

  1. #

    Rodina Švecová - 07.03.2021

  2. #

    E.Černušák - 30.12.2020

    Úprimnú sústrasť

  3. #
  4. #

    rod. Spálová - 31.10.2020

    Úprimnú sústrasť celej rodine

  5. #

    Gabriela Kadlečíková - 31.10.2020

    Úprimnú sústrasť

  6. #

    Iveta Budačová - 30.10.2020

    ˇÚprimnú sústrasť celej rodine

  7. #

    Ivan Adamovič - 30.10.2020

    Úprimnú sústrasť celej rodine.

  8. #

    Jana Takáčová Sláviková - 30.10.2020

    Úprimnú sústrasť celej rodine

  9. #

    PS Tibor Schottert - 30.10.2020

    V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. októbra 2020
vo veku 82 rokov zomrela naša milovaná
mama, babka, prababka, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa
Anna HÁJEKOVÁ
rod. Škridlová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 2. novembra 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte