Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Amália Pračková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.09.1925 ✞ Dátum úmrtia: 25.04.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 30.04.2018 14:00

  1. #

    Marian - 25.04.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 25.04.2018

    Úprimnú sustrasť od celeého kolektívu pohrebníctva Cháron smútiacej rodine.

O osobe

Posledná rozlúčka s našou drahou mamou, starou mamou, pribuznou, známou a spoluobčiankou sa uskutoční 30. apríla 2018 v Dome rozlúčky Frauenberg v Banskej Štiavnici

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Amáliou Pračkou sa bude konať v Dome rozúčky Frauenberg v Banskej Štiavnici.

Parte