Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Alžbeta Rýdziová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 08.11.2020

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 11.11.2020 13:30

 1. #

  Silvia Kusovska - 11.11.2020

  Úprimnú sústrasť.

 2. #

  rod.Kamenčíkova - 10.11.2020

  Uprimnú sústrasť celej rodine

 3. #

  Rodina Hlavnová - 10.11.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 4. #

  rodina Grznárová - 10.11.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine, nech odpočíva v pokoji

 5. #

  Rodina Gruchaláková - 09.11.2020

  Prijmite našu úprimnú sústrasť

 6. #

  Rodina Kollárova - 09.11.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 7. #

  Magda Ertlová - 09.11.2020

  Smútim s vami a spomínam na Betku. Česť jej pamiatke.

 8. #

  Rodina Duchoňová - 09.11.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine,nech odpociva v pokoji

 9. #

  Rodina Sovišová - 09.11.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 10. #

  Rod. Ernstová - 09.11.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 11. #

  Marta Sýkorová a rod Gajdošová - 09.11.2020

  Uprimnú sústrasť rod.Sýkorova a Gajdošová

 12. #

  Marta - 09.11.2020

 13. #

  rod.Śiroká - 09.11.2020

  Úprimnú sústrasť rodine.

 14. #

  rod.Tumová - 09.11.2020

  Úprimnú sústrasť rodine.

 15. #

  Anka Mitosinkova - 09.11.2020

  Odpocivajte v pokoji

 16. #

  O - 09.11.2020

  Odpocivajte v pokoji

 17. #

  Mária Kytková - 09.11.2020

  Úprimnú sústrasť

 18. #

  eva tomašovičova - 09.11.2020

 19. #

  r.Šebestová - 09.11.2020

  Ľubka úprimnú sústrasť..nech odpočíva v pokoji

 20. #

  rod. Spálová - 09.11.2020

  Ĺubka úprimnú sústrasť celej rodine, nech mamička odpočíva v pokoji

 21. #

  Monika - 09.11.2020

 22. #

  rod. Ducka - 09.11.2020

 23. #

  PS Tibor Schottert - 09.11.2020

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 8. novembra 2020
vo veku 89 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka,
svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa
Alžbeta RÝDZIOVÁ
rod. Odehnálová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 11. novembra 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte