Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Alžbeta Pestúnová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 29.08.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 31.08.2021 13:30

 1. #

  Julo - 19.10.2021

  Úprimnú sustrast odišla si príliš skoro

 2. #

  Igor Andacký - 31.08.2021

  Uprimnu sustrať.

 3. #

  Daniela Detersova - 31.08.2021

  Uprimnú sústrasť

 4. #

  Beňušová - 30.08.2021

  Úprimnú sústrasť

 5. #

  Fabianova - 30.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke.

 6. #

  PS Tibor Schottert - 30.08.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. augusta 2021

vo veku 98 rokov zomrela naša milovaná mama, krstná mama, teta,

priateľka a známa

Alžbeta PESTÚNOVÁ

rod. Antolíková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční 31. augusta 2021 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv.omša sa začne o 12:30 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove

Parte