Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Alžbeta Pešková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.11.1938 ✞ Dátum úmrtia: 28.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 30.11.2018 15:00

  1. #

    PS - 28.11.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 28. novembra 2018 vo veku 80 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Alžbeta PEŠKOVÁ rod. Brázdovičová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 30. novembra 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte