Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Alexandra Sklenárová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 20.02.2021

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 26.02.2021 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. februára 2021  vo veku 88 rokov zomrela naša milovaná

mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa

Alexandra SKLENÁROVÁ   rod. Durmeková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 26. januára 2021 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte