Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Albína Totkovičová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.03.1931 ✞ Dátum úmrtia: 02.11.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 06.11.2018 12:30

 1. #

  Kamila - 18.07.2019

 2. #

  Ľubomír - 05.11.2018

 3. #

  Marian - 04.11.2018

 4. #

  Pohrebníctvo Cháron - 04.11.2018

  Úprimnú sústrasť od celého pohrebníctva cháron smútiacej rodine. Často chodievala aj ku nám po kvietky a sviečky a nosila nám koláče. Bude nám chýbať.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Albínou Totokovičovou sa uskutoční podľa obradu rímskokatolíckej cirkvi v Dome rozlúčky Frauenberg a následne telesná schránka bude uložená na miestnom cintoríne

Parte