Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Albína Šimorová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 13.11.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 19.11.2021 13:00

 1. #

  Detersová Daniela - 19.11.2021

  Uprimnú sustrasť

 2. #

  Eva Šokova - 18.11.2021

  Úprimnú sústrasť

 3. #

  Rodina Belčíková - 17.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 4. #

  Rodina Kolenová - 17.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 5. #

  Lýdia Hanáková - 17.11.2021

 6. #

  Milan Zachar - 17.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  zuzana rehakova - 17.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine odpočívaj v pokoji

 8. #

  Marta Turanová - 16.11.2021

  Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine. Albínka, odpočívaj v pokoji.

 9. #

  Rodina Formelová - 16.11.2021

  Uprimnú sústrasť celej rodinke......

 10. #

  Zuzana Kucharíková - 16.11.2021

  …susedka - odpočívajte v pokoji Rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť

 11. #

  rodina Nývltová - 16.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 12. #

  Rod Dominová. . - 16.11.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 13. #

  Mariena a Vojto Hlavnovci - 16.11.2021

  Synovi Jožkovi, jeho sestre a ostatnej rodine úprimnú sústrasť od rodiny Hlavnovej.

 14. #

  Hanuliakova Naďa - 16.11.2021

  Úprimnú sústrasť,celej rodine.

 15. #

  Peťo - 16.11.2021

  Odpočivajte v pokoji teta Albína.

 16. #

  Anton Škubla s rodinou - 16.11.2021

  Úprimnú sústrasť prajeme

 17. #

  PS Tibor Schottert - 16.11.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 13. novembra 2021

vo veku 90 rokov zomrela naša milovaná mama, babka,

prababka, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa

Albína ŠIMOROVÁ

rod. Svetlíková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa bude konať 19. novembra 2021 o 13:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte