Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Žofia Liďáková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.05.1938 ✞ Dátum úmrtia: 04.09.2020

Miesto pohrebu: Rohožník Dátum a čas pohrebu: 07.09.2020 16:15

  1. #

    Anna Hošková - 04.09.2020

    Zbohom

  2. #

    ecker - 04.09.2020

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

Zádušná svätá omša bude o 15:30 v miestnom kostole.

Parte