Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Zdenka Barková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 18.03.1934 ✞ Dátum úmrtia: 17.07.2020

Miesto pohrebu: Bratislava - Marianum Dátum a čas pohrebu: 27.07.2020 13:15

 1. #

  Rod. Kučiaková - 26.07.2020

  S pocitom hlbokého smútku Vám vyslovujeme svoju úprimnú sústrasť nad úmrtím Vašej matky

 2. #

  Rod. Kratochvílova - 26.07.2020

  S úctou spomíname

 3. #

  Roman Barka - 25.07.2020

  Maminko, s láskou vzpomínáme

 4. #

  Marta Barkova - 25.07.2020

  Odpočívaj v pokoji

 5. #

  Martina Hogh - 21.07.2020

  srdce nehasnou

 6. #

  Eva Buvaličová - 21.07.2020

 7. #

  Tomáš Barka - 20.07.2020

  Budeš nám chýbať

 8. #

  Jana Stašová - 20.07.2020

 9. #

  ecker - 20.07.2020

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

 10. #

  ecker - 20.07.2020

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

Parte