Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vojtech Labuda

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.05.1945 ✞ Dátum úmrtia: 18.10.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte