Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vlasta Zemanová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.11.1947 ✞ Dátum úmrtia: 22.02.2023

Miesto pohrebu: Malacky - Nový cintorín Dátum a čas pohrebu: 24.02.2023 12:00

  1. #

    Rodina grancova - 23.02.2023

    Úprimnú sústrasť celej rodine

  2. #

    ecker - 22.02.2023

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime 24.02.2023 o 12:00 hodine na novom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 11:00 hod. v dolnom kostole. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

Parte