Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vladimír Vaniš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.04.1934 ✞ Dátum úmrtia: 09.03.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 14.03.2018 14:00

  1. #

    rod. Alenová - 23.03.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v stredu 14. marca 2018 o 14:00 hod. na novom cintoríne.

Parte