Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vladimír Kupec

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.04.1942 ✞ Dátum úmrtia: 18.11.2017

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 22.11.2017 14:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedo, brat, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat,

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v stredu 22. novembra 2017 o 14:00 hod. na novom cintoríne v Malackách.

Parte