Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vladimír Kašpárek

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 22.09.1973 ✞ Dátum úmrtia: 21.10.2017

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 27.10.2017 14:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil syn, manžel, otec, dedo, brat, švagor, strýko, krstný otec,svokor, svat, kamarát

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v piatok 27. októbra 2017 o 14:00 hod. na novom cintoríne v Malackách. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

Parte