Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Viktor Gulaša

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.07.1932 ✞ Dátum úmrtia: 04.06.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 10.06.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. júna 2019 vo veku
86 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, švagor,
svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy
Viktor GULAŠA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavenév dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 10. júna 2019 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte