Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Viera Frialová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.02.1932 ✞ Dátum úmrtia: 04.09.2021

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: -

  1. #

    Hana Ichmannova - 06.09.2021

    Prajem úprimnú sústrasť celej rodine

  2. #

    ecker - 06.09.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v úzkom kruhu rodiny.

Parte