Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Veronika Viteková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.01.1940 ✞ Dátum úmrtia: 10.08.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, sestra, teta, švagriná, svokra, svatka

O pohrebe

Parte