Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vendelín Valla

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 21.10.1938 ✞ Dátum úmrtia: 28.10.2021

Miesto pohrebu: Lakšárska Nová Ves Dátum a čas pohrebu: 02.11.2021 14:00

  1. #

    Eva Prazenkova - 30.10.2021

    Milovaný otec, odpočívaj v pokoji 🙏😢

  2. #

    ecker - 29.10.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v utorok 02. novembra 2021 o 14:00 hodine na cintoríne v Lakšárskej Novej Vsi. Zádušná svätá omša bude o 13:30 v miestnom kostole.

Parte