Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Valéria Žilavá

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.03.1930 ✞ Dátum úmrtia: 20.09.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 25.09.2017 14:00

  1. #

    jaroslav vaček - 25.09.2017

  2. #

    Helena Izakovičová - 25.09.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, stará mama, prastará mama, sestra, švagriná, teta, krstná mama, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v pondelok 25. septembra 2017 o 14:00 hod. na starom cintoríne v Malackách.

Parte