Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Valeria Vavríková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.08.1927 ✞ Dátum úmrtia: 06.08.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá sestra, teta, úprimná a dobrosrdečná žena

O pohrebe

Parte