Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Valéria Lošotová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 18.04.1924 ✞ Dátum úmrtia: 24.09.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, švagriná, teta, svokra, svatka

O pohrebe

Parte