Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Titus Kaňka

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 24.12.1939 ✞ Dátum úmrtia: 03.06.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

 1. #

  r. Lopu - 07.06.2017

 2. #

  r. Žemberova - 07.06.2017

 3. #

  rod. Príbilova - 07.06.2017

 4. #

  Dušan Pavlík - 06.06.2017

 5. #

  Eva - 06.06.2017

  Celej smútiacej rodine vyslovuje hlbokú sústrasť rodina Petrášová Nikdy nezabudneme!

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedko, pradedko, brat, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

Parte