Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Terézia Martinkovičová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 03.10.1928 ✞ Dátum úmrtia: 23.11.2017

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 27.11.2017 15:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná matka, babka, prababka, sestra, švagriná, teta, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v pondelok 27. novembra 2017 o 15:00 hod. na novom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole.Telesné pozostatky budú uložené na starom cintoríne.

Parte