Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefánia Štipanitzová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 26.12.1951 ✞ Dátum úmrtia: 05.06.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Katka - 27.06.2017

  2. #

    Dana - 13.06.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá sestra, švagriná, teta, krstná mama

O pohrebe

Parte