Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefánia Malovcová rod. Koptaková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.02.1961 ✞ Dátum úmrtia: 18.01.2022

Miesto pohrebu: Sekule Dátum a čas pohrebu: 22.01.2022 11:00

 1. #

  Štefan Vlk - 23.01.2022

  Úprimnú sústrasť

 2. #

  Lenka Trechová - 21.01.2022

  Upřímnou soustrast. 🖤

 3. #

  Alžbeta Šípošová - 19.01.2022

  Úprimnú sústrasť

 4. #

  Katarína Matejková - 19.01.2022

  Úprimnú sústrasť 🖤

 5. #

  ecker - 19.01.2022

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S našou drahou zosnulou sa rozlúčime v sobotu 22. januára 2022 o 11:00 hodine na cintoríne v Sekuliach.

Parte