Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefánia Malíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 10.02.1933 ✞ Dátum úmrtia: 03.03.2018

Miesto pohrebu: na starom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 07.03.2018 16:00

  1. #

    Rodina Pavlíková - 07.03.2018

  2. #

    Prokopova Dana - 06.03.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá manželka, matka, stará mama, prastará mama, švagriná, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 7. marca 2018 o 16:00 hod. na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 15:30 hod. v dolnom kostole.

Parte