Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefánia Lipová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.08.1926 ✞ Dátum úmrtia: 15.09.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 19.09.2016 15:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša matka, babka, prababka, sestra, teta, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime na novom cintoríne v Malackách.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole

Parte