Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

ŠTEFÁNIA DRŽKOVÁ

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 26.12.1953 ✞ Dátum úmrtia: 03.10.2023

Miesto pohrebu: Kuchyňa Dátum a čas pohrebu: 07.10.2023 14:45

 1. #

  M. Palková - 06.10.2023

  Veľké množstvo priateľov, ktorí za Štefkou smútia, je dôkazom toho, že ju mali ľudia radi. Vážila som si ju. Dietkam s rodinami, sestrám s rodinami a bratovej rodine vyslovujem úprimnú sústrať. Pán Boh, v ktorého verila a vždy vyznávala nech ju prijme do svojho kráľovstva. Odpočívaj v pokoji Štefka.

 2. #

  Hocova Dana - 06.10.2023

  Za ZO SZTP Malacky vyjadrujeme celej rodine úprimnú sústrasť.

 3. #

  Andrea - 05.10.2023

 4. #

  ecker - 05.10.2023

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v sobotu 07.10.2023 o 14:45 hod. na cintoríne v Kuchyni. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte