Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Šuster

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 26.01.1937 ✞ Dátum úmrtia: 01.02.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, starý otec, prastarý otec, brat, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

Parte