Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Nemec

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.05.1929 ✞ Dátum úmrtia: 23.01.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Bílkových Humencoch Dátum a čas pohrebu: 26.01.2018 14:45

  1. #

    jaroslav vaček - 19.02.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš otec, dedo, pradedo, brat, strýko, švagor, krstný otec, svokor

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v piatok 26.januára 2018 o 14:45 hod. na cintoríne v Bílkových Humenciach. Zádušná sv. omša bude o14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte