Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Maruška

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.07.1964 ✞ Dátum úmrtia: 20.11.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil syn, brat, švagor, strýko, kamarát

O pohrebe

Parte